Descarga gratuita Judici final Remake 2016 PDF!

Descripción

L&rsquo-irlandè-s Liam Yeats, antic membre de l&rsquo-IRA, arriba a Valè-ncia per liquidar l&rsquo-home més perillós de la ciutat, almenys en l&rsquo-à-mbit polític: el popular empresari Juan Lloris, president del Valè-ncia C.F. que aspira ara a l&rsquo-alcaldia del cap i casal. Les sospites creixents de Lloris respecte el seu cercle de confianç-a fan que contracte Butxana, i així recupera el personatge d&rsquo-aquest desen-ganyat detectiu que acabarà- descobrint el que no esperava. Dins l&rsquo-à-mbit igualment tè-rbol de la política, l&rsquo-incombustible Fran-cesc Petit seguirà- exercint de funà-mbul mentre els partits majoritaris pacten per sobreviure. La irrupció de dos exmercenaris completa el retrat de Yeats, incapaç- d&rsquo-escapar d&rsquo-un destí, potser autoimposat, més enllà- de qualsevol frontera.

Judici final tanca la trilogia encetada amb Societat limitada i Espè-cies protegides amb un sorprenent gir argumental de la mà- d&rsquo-un personatge nou que aporta una nova vida a la saga en tots els sentits imaginables.
02.10.2018, 17:13

Judici final Remake 2016 Comentarios

Comentarios Agregar un comentario

EPUB o ePub (acrónimo de la expresión inglesa Electronic publication - Publicación electrónica) es un formato redimensionable de código abierto para leer textos e imágenes. Desde EPUB3 permite también adjuntar audio.

El formato se diseñó redimensionable para adaptarse a distintos tamaños de letra y pantalla. También se puede cambiar el tipo de letra. El formato fue creado por International Digital Publishing Forum (IDPF), como un formato específico para visualizar libros. Los archivos ePub terminan con la extensión .epub.

En su estructura se marca el contenido, pero no se delimita su formato de pantalla, que se adapta a las dimensiones de las diferentes pantallas de los múltiples dispositivos, como los distintos modelos de lectores de libros electrónicos.

EPUB se convirtió en un estándar oficial del International Digital Publishing Forum (IDPF) en septiembre de 2007,​ cuando se deroga el anterior estándar Open eBook Publication Structure o "OEB", publicado originalmente en 1999.